Jagiellonian University Repository

Middle cerebral artery anatomical variations and aneurysms : retrospective study based on computed tomography angiography findings

pcg.skipToMenu

Middle cerebral artery anatomical variations and aneurysms : retrospective study based on computed tomography angiography findings

Show full item record

dc.contributor.author Brzegowy, Paweł [SAP20001772] pl
dc.contributor.author Polak, Jakub pl
dc.contributor.author Wnuk, Jakub pl
dc.contributor.author Łasocha, Bartłomiej [SAP20014070] pl
dc.contributor.author Walocha, Jerzy [SAP20001143] pl
dc.contributor.author Popiela, Tadeusz [SAP20001360] pl
dc.date.accessioned 2020-01-17T09:20:26Z
dc.date.available 2020-01-17T09:20:26Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 0015-5659 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/142299
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Middle cerebral artery anatomical variations and aneurysms : retrospective study based on computed tomography angiography findings pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 434-440 pl
dc.subject.en middle cerebral artery pl
dc.subject.en circle of Willis pl
dc.subject.en intracranial aneurysms pl
dc.description.volume 77 pl
dc.description.number 3 pl
dc.description.points 15 pl
dc.identifier.doi 10.5603/FM.a2017.0112 pl
dc.identifier.eissn 1644-3284 pl
dc.title.journal Folia Morphologica pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Zakład Radiologii pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Zakład Anatomii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.cm.id 87001
dc.cm.date 2020-01-07
.pointsMNiSW [2018 A]: 15


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa