Jagiellonian University Repository

Biotransformation of hydroquinone and 4-hydroxybenzoic acid in Schisandra chinensis (Chinese magnolia vine) in vitro cultures

pcg.skipToMenu

Biotransformation of hydroquinone and 4-hydroxybenzoic acid in Schisandra chinensis (Chinese magnolia vine) in vitro cultures

Show full item record

dc.contributor.author Szopa, Agnieszka [SAP20012141] pl
dc.contributor.author Kwiecień, Inga [SAP20002565] pl
dc.contributor.author Ekiert, Halina [SAP20000625] pl
dc.date.accessioned 2020-01-17T09:20:26Z
dc.date.available 2020-01-17T09:20:26Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 1644-0692 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/142283
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych *
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses *
dc.title Biotransformation of hydroquinone and 4-hydroxybenzoic acid in Schisandra chinensis (Chinese magnolia vine) in vitro cultures pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 57-66 pl
dc.description.volume 16 pl
dc.description.number 6 pl
dc.description.points 20 pl
dc.identifier.doi 10.24326/asphc.2017.6.5 pl
dc.identifier.eissn 2545-1405 pl
dc.title.journal Acta Scientiarum Polonorum. Hortorum Cultus pl
dc.affiliation Wydział Farmaceutyczny : Zakład Botaniki Farmaceutycznej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.tmp.cm 86985
.pointsMNiSW [2017 A]: 20


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych