Jagiellonian University Repository

Is there a relationship between functional flat foot and prevalence of non-insertional achilles tendinopathy in joggers? - a pilot study

pcg.skipToMenu

Is there a relationship between functional flat foot and prevalence of non-insertional achilles tendinopathy in joggers? - a pilot study

Show full item record

dc.contributor.author Wnuk-Scardaccione, Agnieszka [SAP20016746] pl
dc.contributor.author Mizia, Ewa [SAP20001788] pl
dc.contributor.author Rutowicz, Bartosz [SAP20014888] pl
dc.contributor.author Walocha, Jerzy [SAP20001143] pl
dc.date.accessioned 2020-01-17T09:20:21Z
dc.date.available 2020-01-17T09:20:21Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 0015-5616 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/142179
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 *
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/legalcode *
dc.title Is there a relationship between functional flat foot and prevalence of non-insertional achilles tendinopathy in joggers? - a pilot study pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 77-86 pl
dc.description.additional Autorka podpisana na publikacji: Agnieszka Wnuk pl
dc.identifier.weblink http://journals.pan.pl/Content/102288/PDF/FOLIA%20MED.%203-17%208-Wnuk.pdf pl
dc.subject.en non-insertion tendinopathy pl
dc.subject.en running pl
dc.subject.en plantar pressure pl
dc.description.volume 57 pl
dc.description.number 3 pl
dc.description.points 10 pl
dc.title.journal Folia Medica Cracoviensia pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2020-04-27 pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Zakład Anatomii pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu : Instytut Fizjoterapii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.cm.id 86833
dc.cm.date 2020-01-07
.pointsMNiSW [2017 B]: 10


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0