Jagiellonian University Repository

Single-pill combinations (SPCs) and treatment of arterial hypertension in Poland : expert consensus statement of the Polish Society of Hypertension and Polish Cardiac Society Working Group on cardiovascular pharmacotherapy

pcg.skipToMenu

Single-pill combinations (SPCs) and treatment of arterial hypertension in Poland : expert consensus statement of the Polish Society of Hypertension and Polish Cardiac Society Working Group on cardiovascular pharmacotherapy

Show full item record

dc.contributor.author Tykarski, Andrzej pl
dc.contributor.author Widecka, Krystyna pl
dc.contributor.author Narkiewicz, Krzysztof pl
dc.contributor.author Wożakowska-Kapłon, Beata pl
dc.contributor.author Gaciong, Zbigniew pl
dc.contributor.author Grajek, Stefan pl
dc.contributor.author Grodzicki, Tomasz [SAP20000885] pl
dc.contributor.author Januszewicz, Andrzej pl
dc.contributor.author Wolf, Jacek pl
dc.contributor.author Prejbisz, Aleksander pl
dc.contributor.author Kostka-Jeziorny, Katarzyna pl
dc.contributor.author Filipiak, Krzysztof J. pl
dc.date.accessioned 2020-01-17T09:20:19Z
dc.date.available 2020-01-17T09:20:19Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 0022-9032 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/142124
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Single-pill combinations (SPCs) and treatment of arterial hypertension in Poland : expert consensus statement of the Polish Society of Hypertension and Polish Cardiac Society Working Group on cardiovascular pharmacotherapy pl
dc.title.alternative Leki złożone w terapii nadciśnienia tętniczego w Polsce : stanowisko ekspertów Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego oraz sekcji farmakoterapii sercowo-naczyniowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 1357-1367 pl
dc.description.volume 75 pl
dc.description.number 12 pl
dc.description.points 15 pl
dc.identifier.doi 10.5603/KP.2017.0237 pl
dc.identifier.eissn 1897-4279 pl
dc.title.journal Kardiologia Polska = Polish Heart Journal pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Klinika Chorób Wewnętrznych i Geriatrii pl
dc.subtype ReviewArticle pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.cm.id 86718
dc.cm.date 2020-01-07
.pointsMNiSW [2017 A]: 15


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa