Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Glutamate input to noradrenergic neurons plays an ...Afiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Biologii nie afiliował
Parkitna, Jan Rodriguez
Solecki Wojciech
Gołembiowska, Krystyna
Tokarski, Krzysztof
Kubik, Jakub
Gołda Sławomir
Novak, Martin
Parlato, Rosanna
Hess Grzegorz
Sprengel, Rainer
Przewłocki Ryszard

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Biologii
Parkitna, Jan Rodriguez
Solecki Wojciech
Gołembiowska, Krystyna
Tokarski, Krzysztof
Kubik, Jakub
Gołda Sławomir
Novak, Martin
Parlato, Rosanna
Hess Grzegorz
Sprengel, Rainer
Przewłocki Ryszard

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Biologii
Parkitna, Jan Rodriguez
Solecki Wojciech
Gołembiowska, Krystyna
Tokarski, Krzysztof
Kubik, Jakub
Gołda Sławomir
Novak, Martin
Parlato, Rosanna
Hess Grzegorz
Sprengel, Rainer
Przewłocki Ryszard