Jagiellonian University Repository

The Objective Structured Clinical Examination (OSCE) from the perspective of 3rd year's medical students - a pilot study

pcg.skipToMenu

The Objective Structured Clinical Examination (OSCE) from the perspective of 3rd year's medical students - a pilot study

Show full item record

dc.contributor.author Skrzypek, Agnieszka [SAP20002428] pl
dc.contributor.author Szeliga, Marta [SAP20011475] pl
dc.contributor.author Stalmach-Przygoda, Agata [SAP20012693] pl
dc.contributor.author Górski, Stanisław [SAP20013892] pl
dc.contributor.author Kowalska, Bogumiła [SAP20014635] pl
dc.contributor.author Kocurek, Anna [SAP20002433] pl
dc.contributor.author Nowakowski, Michał [SAP20002085] pl
dc.date.accessioned 2020-01-17T09:20:17Z
dc.date.available 2020-01-17T09:20:17Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 0015-5616 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/142074
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 *
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/legalcode *
dc.title The Objective Structured Clinical Examination (OSCE) from the perspective of 3rd year's medical students - a pilot study pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 67-75 pl
dc.identifier.weblink http://journals.pan.pl/Content/102287/PDF/FOLIA%20MED.%203-17%207-Skrzypek.pdf pl
dc.subject.en OSCE pl
dc.subject.en assessment of clinical skills pl
dc.subject.en student’s reviews about OSCE pl
dc.description.volume 57 pl
dc.description.number 3 pl
dc.description.points 10 pl
dc.title.journal Folia Medica Cracoviensia pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2020-04-27 pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Zakład Dydaktyki Medycznej pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Klinika Chirurgii Ogólnej, Obrażeń Wielonarządowych i Medycyny Ratunkowej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.cm.id 86637
dc.cm.date 2020-01-07
.pointsMNiSW [2017 B]: 10


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0