Jagiellonian University Repository

Efficacy and safety of bosutinib in the second and third line of treatment in chronic myeloid leukemia

pcg.skipToMenu

Efficacy and safety of bosutinib in the second and third line of treatment in chronic myeloid leukemia

Show full item record

dc.contributor.author Ochrem, Bogdan pl
dc.contributor.author Sacha, Tomasz [SAP20001218] pl
dc.date.accessioned 2020-01-17T09:19:18Z
dc.date.available 2020-01-17T09:19:18Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 0001-5814 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/141990
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Efficacy and safety of bosutinib in the second and third line of treatment in chronic myeloid leukemia pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 274-281 pl
dc.identifier.weblink https://journals.viamedica.pl/acta_haematologica_polonica/article/view/83734 pl
dc.subject.en Leukemia pl
dc.subject.en Myelogenous pl
dc.subject.en Chronic pl
dc.subject.en BCR-ABL Positive pl
dc.subject.en Bosutinib pl
dc.description.volume 48 pl
dc.description.number 4 pl
dc.description.points 14 pl
dc.identifier.doi 10.1016/j.achaem.2017.03.002 pl
dc.identifier.eissn 2300-7117 pl
dc.title.journal Acta Haematologica Polonica pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2021-05-26 pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Klinika Hematologii pl
dc.subtype ReviewArticle pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.cm.id 86488
dc.cm.date 2020-01-07
.pointsMNiSW [2017 B]: 14


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa