Jagiellonian University Repository

Efficacy and safety of bosutinib in the second and third line of treatment in chronic myeloid leukemia

pcg.skipToMenu

Efficacy and safety of bosutinib in the second and third line of treatment in chronic myeloid leukemia

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa