Jagiellonian University Repository

Health-related behavioural differences between the sexes determines nutrition status in hospitalized elderly patients

pcg.skipToMenu

Health-related behavioural differences between the sexes determines nutrition status in hospitalized elderly patients

Show full item record

dc.contributor.author Puto, Grażyna [SAP20002519] pl
dc.contributor.author Repka, Iwona [SAP20011263] pl
dc.contributor.author Biłko, Kornelia pl
dc.contributor.author Dzikowska, Mirosława [SAP20002650] pl
dc.date.accessioned 2020-01-17T09:19:10Z
dc.date.available 2020-01-17T09:19:10Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 2544-1558 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/141834
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title Health-related behavioural differences between the sexes determines nutrition status in hospitalized elderly patients pl
dc.title.alternative Różnice behawioralne związane z zachowaniami zdrowotnymi między płciami, determinujące stan odżywienia u hospitalizowanych pacjentów w podeszłym wieku pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 4-9 pl
dc.description.volume 11 pl
dc.description.number 3 pl
dc.description.points 6 pl
dc.identifier.doi 10.5604/01.3001.0010.5031 pl
dc.identifier.eissn 2544-1620 pl
dc.title.journal Medical Science Pulse pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu : Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.cm.id 86265
dc.cm.date 2020-01-07


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa