Jagiellonian University Repository

Zmiany w błonie śluzowej jamy ustnej i języka u ludzi w starszym wieku

pcg.skipToMenu

Zmiany w błonie śluzowej jamy ustnej i języka u ludzi w starszym wieku

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa