Jagiellonian University Repository

Publication PBN data

pcg.skipToMenu

The quality of life and the occurrence of dysphagia ...Publication affiliation to faculty

author/editor Wydział Lekarski Not affiliated
Dutsch-Wicherek Magdalena
Bańkowska-Woźniak, Magdalena
Kazmierczak, Wojciech
Cierniak-Kożuch, Klaudia
Dziobek, Konrad
Wicherek, Łukasz

Number of staff employed in faculty in year of publication

author/editor Wydział Lekarski
Dutsch-Wicherek Magdalena
Bańkowska-Woźniak, Magdalena
Kazmierczak, Wojciech
Cierniak-Kożuch, Klaudia
Dziobek, Konrad
Wicherek, Łukasz

Author's area of expertise

author/editor Wydział Lekarski
Dutsch-Wicherek Magdalena
Bańkowska-Woźniak, Magdalena
Kazmierczak, Wojciech
Cierniak-Kożuch, Klaudia
Dziobek, Konrad
Wicherek, Łukasz