Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Postępowanie medyczne w profilaktyce i opiece nad ...Afiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Nauk o Zdrowiu nie afiliował
Gniadek Agnieszka
Jaworska, Katarzyna
Kasper Marta

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Nauk o Zdrowiu
Gniadek Agnieszka
Jaworska, Katarzyna
Kasper Marta

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Nauk o Zdrowiu
Gniadek Agnieszka
Jaworska, Katarzyna
Kasper Marta