Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Regulacje prawne udziału pielęgniarki w diagnostyce ...Afiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Nauk o Zdrowiu nie afiliował
Zalewska-Puchała Joanna
Majda Anna
Kamińska Alicja
Ślusarska, Barbara
Łatka Joanna
Zarzycka, Danuta

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Nauk o Zdrowiu
Zalewska-Puchała Joanna
Majda Anna
Kamińska Alicja
Ślusarska, Barbara
Łatka Joanna
Zarzycka, Danuta

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Nauk o Zdrowiu
Zalewska-Puchała Joanna
Majda Anna
Kamińska Alicja
Ślusarska, Barbara
Łatka Joanna
Zarzycka, Danuta