Jagiellonian University Repository

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu rodziny. Inkluzyjna funkcja szkolnictwa zawodowego w Polsce. Ocena potrzeby stosowania HIA w kontekście podnoszenia jakości kształcenia i szkolenia zawodowego i lepszej absorbcji absolwentów szkół zawodowych na rynku pracy. Analiza instytucjonalno-prawna

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu rodziny. ...

Bibliographic description

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)