Jagiellonian University Repository

Lipectomy technique as a second-stage procedure for primarily matured, deep outflow vein in obese individuals

pcg.skipToMenu

Lipectomy technique as a second-stage procedure for primarily matured, deep outflow vein in obese individuals

Show full item record

dc.contributor.author Sułkowski, L. pl
dc.contributor.author Matyja, Maciej [SAP20015620] pl
dc.contributor.author Pasternak, Artur [SAP20002505] pl
dc.date.accessioned 2020-01-17T09:18:54Z
dc.date.available 2020-01-17T09:18:54Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 0971-4065 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/141542
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title Lipectomy technique as a second-stage procedure for primarily matured, deep outflow vein in obese individuals pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 320-322 pl
dc.description.volume 28 pl
dc.description.number 4 pl
dc.description.points 15 pl
dc.identifier.doi 10.4103/ijn.IJN_42_17 pl
dc.identifier.eissn 1998-3662 pl
dc.title.journal Indian Journal of Nephrology pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Klinika Chirurgii Endoskopowej, Metabolicznej oraz Nowotworów Tkanek Miękkich pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Zakład Anatomii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.cm.id 85409
dc.cm.date 2020-01-07


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa