Jagiellonian University Repository

Dorobek naukowy Eugeniusza Ścibora : badania bibliometryczne

Dorobek naukowy Eugeniusza Ścibora : badania bibliometryczne

Show full item record

dc.contributor.author Babik, Wiesław [SAP11015751] pl
dc.contributor.author Grabowska, Barbara pl
dc.contributor.editor Babik, Wiesław [SAP11015751] pl
dc.contributor.editor Pietruch-Reizes, Diana [SAP14003584] pl
dc.date.accessioned 2014-09-26T15:29:27Z
dc.date.available 2014-09-26T15:29:27Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.isbn 978-83-90456-10-2 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/1413
dc.language pol pl
dc.title Dorobek naukowy Eugeniusza Ścibora : badania bibliometryczne pl
dc.title.alternative Scinetific achievements of Eugeniusz Ścibor : bibliometric research pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Katowice : Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej pl
dc.description.physical 25-53 pl
dc.description.series Prace PTIN; nr 10 pl
dc.description.publication 1,45 pl
dc.title.container Informacja i język : księga pamiątkowa poświęcona Profesorowi Eugeniuszowi Ściborowi (1929-2003) = Information and language : a commemorative book dedicated of Professor Eugeniusz Ścibor (1929-2003) pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)