Jagiellonian University Repository

Komentarz do : kandydat do nowej terapii niewydolności serca z obniżoną frakcją wyrzutową - ARNI (angiotensin receptor-nephrilysin inhibitor) : przewodnik klinicysty

pcg.skipToMenu

Komentarz do : kandydat do nowej terapii niewydolności serca z obniżoną frakcją wyrzutową - ARNI (angiotensin receptor-nephrilysin inhibitor) : przewodnik klinicysty

Show full item record

dc.contributor.author Nessler, Jadwiga [SAP20001210] pl
dc.date.accessioned 2020-01-17T09:17:54Z
dc.date.available 2020-01-17T09:17:54Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 2353-7752 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/141384
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Komentarz do : kandydat do nowej terapii niewydolności serca z obniżoną frakcją wyrzutową - ARNI (angiotensin receptor-nephrilysin inhibitor) : przewodnik klinicysty pl
dc.title.alternative Commentary to : Candidate for new heart failure and reduced ejection fraction therapy - angiotensin receptor-neprilysin inhibitor (ARNI) : clinician's guide pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 405-407 pl
dc.identifier.weblink https://journals.viamedica.pl/folia_cardiologica/article/view/54518/41596 pl
dc.description.volume 12 pl
dc.description.number 4 pl
dc.description.points 9 pl
dc.identifier.eissn 2353-7760 pl
dc.title.journal Folia Cardiologica (Gdańsk) pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-07-19 pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Instytut Kardiologii pl
dc.subtype OtherDocuments pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.cm.id 85037
dc.cm.date 2020-01-07


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa