Jagiellonian University Repository

Transcatheter aortic valve implantation : expert consensus of the association of cardiovascular interventions of the Polish Cardiac Society and the Polish Society of Cardio-Thoracic surgeons, approved by the board of the Polish Cardiac Society and National Consultants in cardiology and cardiac surgery

pcg.skipToMenu

Transcatheter aortic valve implantation : expert consensus of the association of cardiovascular interventions of the Polish Cardiac Society and the Polish Society of Cardio-Thoracic surgeons, approved by the board of the Polish Cardiac Society and National Consultants in cardiology and cardiac surgery

Show full item record

dc.contributor.author Parma, Radosław pl
dc.contributor.author Zembala, Michał Oskar pl
dc.contributor.author Dąbrowski, Maciej pl
dc.contributor.author Jagielak, Dariusz pl
dc.contributor.author Witkowski, Adam pl
dc.contributor.author Suwalski, Piotr pl
dc.contributor.author Dudek, Dariusz [SAP20001398] pl
dc.contributor.author Olszówka, Piotr pl
dc.contributor.author Wojakowski, Wojciech pl
dc.contributor.author Przybylski, Roman pl
dc.contributor.author Gil, Robert J. pl
dc.contributor.author Kuśmierczyk, Mariusz pl
dc.contributor.author Lesiak, Maciej pl
dc.contributor.author Sadowski, Jerzy [SAP20000864] pl
dc.contributor.author Dobrzycki, Sławomir pl
dc.contributor.author Ochała, Andrzej pl
dc.contributor.author Hoffman, Piotr pl
dc.contributor.author Kapelak, Bogusław [SAP20000871] pl
dc.contributor.author Kaźmierczak, Jarosław pl
dc.contributor.author Jasiński, Marek J. pl
dc.contributor.author Stępińska, Janina pl
dc.contributor.author Szymański, Piotr pl
dc.contributor.author Hryniewiecki, Tomasz pl
dc.contributor.author Kochman, Janusz pl
dc.contributor.author Grygier, Marek pl
dc.contributor.author Zembala, Marian pl
dc.contributor.author Legutko, Jacek [SAP20001301] pl
dc.contributor.author Różański, Jacek pl
dc.date.accessioned 2020-01-17T09:17:50Z
dc.date.available 2020-01-17T09:17:50Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 0022-9032 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/141306
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Transcatheter aortic valve implantation : expert consensus of the association of cardiovascular interventions of the Polish Cardiac Society and the Polish Society of Cardio-Thoracic surgeons, approved by the board of the Polish Cardiac Society and National Consultants in cardiology and cardiac surgery pl
dc.title.alternative Przezcewnikowe wszczepienie zastawki aortalnej : stanowisko grupy ekspertów asocjacji interwencji sercowo-naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK) oraz Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów, zatwierdzone przez Zarząd Główny PTK oraz Zespoły Krajowego Nadzoru Specjalistycznego w dziedzinie kardiologii i kardiochirurgii pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 937-964 pl
dc.description.volume 75 pl
dc.description.number 9 pl
dc.description.points 15 pl
dc.identifier.doi 10.5603/KP.2017.0175 pl
dc.identifier.eissn 1897-4279 pl
dc.title.journal Kardiologia Polska = Polish Heart Journal pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Instytut Kardiologii pl
dc.subtype ReviewArticle pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.cm.id 84875
dc.cm.date 2020-01-07
.pointsMNiSW [2017 A]: 15


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa