Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Dorobek naukowy Eugeniusza Ścibora : badania bibliometryczneAfiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej nie afiliował
Babik Wiesław
Grabowska, Barbara
Pietruch-Reizes Diana

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Babik Wiesław
Grabowska, Barbara
Pietruch-Reizes Diana

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Babik Wiesław
Grabowska, Barbara
Pietruch-Reizes Diana