Jagiellonian University Repository

Phenotype heterogeneity in Glucokinase-Maturity-Onset Diabetes of the Young (GCK-MODY) patients

pcg.skipToMenu

Phenotype heterogeneity in Glucokinase-Maturity-Onset Diabetes of the Young (GCK-MODY) patients

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa