Jagiellonian University Repository

Corticosteroids in sepsis : an updated systematic review and meta-analysis (protocol)

pcg.skipToMenu

Corticosteroids in sepsis : an updated systematic review and meta-analysis (protocol)

Show full item record

dc.contributor.author Rochwerg, Bram pl
dc.contributor.author Oczkowski, Simon pl
dc.contributor.author Siemieniuk, Reed Alexander pl
dc.contributor.author Menon, Kusum pl
dc.contributor.author Szczeklik, Wojciech [SAP20002217] pl
dc.contributor.author English, Shane pl
dc.contributor.author Agoritsas, Thomas pl
dc.contributor.author Belley-Cote, Emilie pl
dc.contributor.author D'Aragon, Frederick pl
dc.contributor.author Alhazzani, Waleed pl
dc.contributor.author Duan, Erick pl
dc.contributor.author Gossack-Keenan, Kira pl
dc.contributor.author Sevransky, Jon pl
dc.contributor.author Vandvik, Per pl
dc.contributor.author Venkatesh, Bala pl
dc.contributor.author Guyatt, Gordon H. pl
dc.contributor.author Annane, Djillali pl
dc.date.accessioned 2020-01-17T09:17:42Z
dc.date.available 2020-01-17T09:17:42Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/141107
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/pl/legalcode *
dc.title Corticosteroids in sepsis : an updated systematic review and meta-analysis (protocol) pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.volume 7 pl
dc.description.number 6 pl
dc.description.points 35 pl
dc.identifier.doi 10.1136/bmjopen-2017-016847 pl
dc.identifier.eissn 2044-6055
dc.title.journal BMJ Open pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Zakład Intensywnej Terapii i Medycyny Okołozabiegowej pl
dc.subtype Article pl
dc.identifier.articleid e016847 pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.tmp.cm 84372
.pointsMNiSW [2017 A]: 35


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa