Jagiellonian University Repository

Działania artystyczne w więzieniu : konteksty, funkcje i przykłady zastosowań

Działania artystyczne w więzieniu : konteksty, funkcje ...

Show full item record

dc.contributor.author Piotrowski, Przemysław [SAP11017209] pl
dc.date.accessioned 2014-09-26T15:26:16Z
dc.date.available 2014-09-26T15:26:16Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.issn 2081-3767 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/1410
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/pl/legalcode *
dc.title Działania artystyczne w więzieniu : konteksty, funkcje i przykłady zastosowań pl
dc.title.alternative Arts-related activities in prison : contexts, functions and examples of application pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 83-101 pl
dc.identifier.weblink http://libcom.linuxpl.info/resocjalizacja/archiwum/wp-content/dokumenty/streszczenia/RP%204%20(2013)%2083-101.pdf pl
dc.abstract.pl Możliwości oddziaływania sztuki w warunkach izolacji więziennej są wieloaspektowe i stwarzają szansę podniesienia poziomu efektywności resocjalizacji. Fakt ten został dostrzeżony przez penitencjarystów już kilkadziesiąt lat temu, jednak próby naukowego opisu zjawiska więziennej terapii z wykorzystaniem sztuki pojawiają się z większą częstotliwością dopiero w minionych dwóch dekadach. W pierwszej części artykułu została krótko scharakteryzowana specyfika dolegliwości związanych z izolacją więzienną; opisano także strategie adaptacyjne więźniów. Następnie skupiono się na znaczeniu, funkcjach i wybranych przykładach programów oddziaływań artystycznych w wymiarze penitencjarnym. W dalszej części artykułu dokonano charakterystyki projektu „Labirynt Wolności”, zrealizowanego w 2012 roku w Zakładzie Karnym w Nowym Wiśniczu, ze szczególnym uwzględnieniem wypowiedzi osadzonych na temat wolności. Podsumowaniem opracowania są wnioski dotyczące możliwości diagnostycznego i terapeutycznego wykorzystania artystycznych wypowiedzi osób pozbawionych wolności. pl
dc.abstract.en During the last twenty years one can observe the intensification of research on the influence of art on prisoners. The results of studies conducted show, that artistic activities in penitentiaries have therapeutic, educational and recreational value. Artistic activity can also improve prisoner’s chances of successfully adapting to their social environment. In the first part of the paper specific problems associated with prison isolation, including prisoners adaptation strategies, have been described. Then selected examples of prison art programs, their meaning and functions are characterized. The aim of third part of the article is to present„Labyrinth of Freedom” project conducted in 2012 in Nowy Wiśnicz prison. The project described creates an opportunity to use means of expression offered by art, and so develop the inmate’s consciousness. pl
dc.subject.pl sztuka pl
dc.subject.pl więzienie pl
dc.subject.pl resocjalizacja pl
dc.subject.pl terapia pl
dc.subject.pl wolność pl
dc.subject.en art pl
dc.subject.en prison pl
dc.subject.en correction pl
dc.subject.en therapy pl
dc.subject.en freedom pl
dc.description.number 4 pl
dc.description.publication 0,8 pl
dc.title.journal Resocjalizacja Polska = Polish Journal of Social Rehabilitation pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-02-02 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Psychologii Stosowanej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2013 B]: 5


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa