Jagiellonian University Repository

Relationship between dietary antioxidant index (DAI) and antioxidants level in plasma of Kraków inhabitants

pcg.skipToMenu

Relationship between dietary antioxidant index (DAI) and antioxidants level in plasma of Kraków inhabitants

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa