Jagiellonian University Repository

The use of selected neutrophil protein plasma concentrations in the diagnosis of Crohn's disease and ulcerative colitis : a preliminary report

pcg.skipToMenu

The use of selected neutrophil protein plasma concentrations in the diagnosis of Crohn's disease and ulcerative colitis : a preliminary report

Show full item record

dc.contributor.author Pawlica-Gosiewska, Dorota [SAP20012451] pl
dc.contributor.author Solnica, Bogdan [SAP20001291] pl
dc.contributor.author Gawlik, Katarzyna [SAP20012449] pl
dc.contributor.author Cibor, Dorota [SAP20001603] pl
dc.contributor.author Mach, Tomasz [SAP20000124] pl
dc.contributor.author Fedak, Danuta [SAP20002627] pl
dc.contributor.author Owczarek, Danuta [SAP20000539] pl
dc.date.accessioned 2020-01-17T09:16:37Z
dc.date.available 2020-01-17T09:16:37Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 0032-5449 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/140846
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne *
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses *
dc.title The use of selected neutrophil protein plasma concentrations in the diagnosis of Crohn's disease and ulcerative colitis : a preliminary report pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 243-253 pl
dc.description.volume 71 pl
dc.description.points 15 pl
dc.identifier.doi 10.5604/01.3001.0010.3810 pl
dc.identifier.eissn 1732-2693 pl
dc.title.journal Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Zakład Diagnostyki pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Klinika Gastroenterologii i Hepatologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.tmp.cm 83408
.pointsMNiSW [2017 A]: 15


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne