Jagiellonian University Repository

Bacteria contamination of touch surfaces in Polish hospital wards

pcg.skipToMenu

Bacteria contamination of touch surfaces in Polish hospital wards

Show full item record

dc.contributor.author Różańska, Anna [SAP20008034] pl
dc.contributor.author Romaniszyn, Dorota [SAP20008586] pl
dc.contributor.author Chmielarczyk, Agnieszka [SAP20002013] pl
dc.contributor.author Bulanda, Małgorzata [SAP20000600] pl
dc.date.accessioned 2020-01-17T09:16:37Z
dc.date.available 2020-01-17T09:16:37Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 0465-5893 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/140834
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode *
dc.title Bacteria contamination of touch surfaces in Polish hospital wards pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 459-467 pl
dc.description.volume 68 pl
dc.description.number 4 pl
dc.description.points 15 pl
dc.identifier.doi 10.13075/mp.5893.00575 pl
dc.identifier.eissn 2353-1339 pl
dc.title.journal Medycyna Pracy pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Zakład Epidemiologii Zakażeń pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Zakład Bakteriologii,Ekologii Drobnoustrojów i Parazytologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.tmp.cm 83356
.pointsMNiSW [2017 A]: 15


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska