Jagiellonian University Repository

Polish Gynecological Society recommendations for labor induction

pcg.skipToMenu

Polish Gynecological Society recommendations for labor induction

Show full item record

dc.contributor.author Bomba-Opoń, Dorota pl
dc.contributor.author Drews, Krzysztof pl
dc.contributor.author Huras, Hubert [SAP20002413] pl
dc.contributor.author Laudański, P. pl
dc.contributor.author Paszkowski, Tomasz pl
dc.contributor.author Wielgoś, Mirosław pl
dc.date.accessioned 2020-01-17T09:16:34Z
dc.date.available 2020-01-17T09:16:34Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 0017-0011 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/140751
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Polish Gynecological Society recommendations for labor induction pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 224-234 pl
dc.description.volume 88 pl
dc.description.number 4 pl
dc.description.points 15 pl
dc.identifier.doi 10.5603/GP.a2017.0043 pl
dc.identifier.eissn 2543-6767 pl
dc.title.journal Ginekologia Polska pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Klinika Położnictwa i Perinatologii pl
dc.subtype ReviewArticle pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.cm.id 82558
dc.cm.date 2020-01-07
.pointsMNiSW [2017 A]: 15


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa