Jagiellonian University Repository

Condylar guidance angles obtained from panoramic radiographic images : an evaluation of their reproducibility

pcg.skipToMenu

Condylar guidance angles obtained from panoramic radiographic images : an evaluation of their reproducibility

Show full item record

dc.contributor.author Loster, Jolanta [SAP20001119] pl
dc.contributor.author Wieczorek, Aneta [SAP20001819] pl
dc.contributor.author Ryniewicz, Wojciech [SAP20002018] pl
dc.date.accessioned 2020-01-17T09:16:33Z
dc.date.available 2020-01-17T09:16:33Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 1644-387X pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/140711
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Condylar guidance angles obtained from panoramic radiographic images : an evaluation of their reproducibility pl
dc.title.alternative Wartości kątów drogi stawowej uzyskiwane ze zdjęć pantomograficznych : ocena powtarzalności metody pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 35-40 pl
dc.description.volume 54 pl
dc.description.number 1 pl
dc.description.points 11 pl
dc.identifier.doi 10.17219/dmp/65837 pl
dc.identifier.eissn 2300-9020 pl
dc.title.journal Dental and Medical Problems pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Instytut Stomatologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.tmp.cm 82441
.pointsMNiSW [2017 B]: 11


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa