Jagiellonian University Repository

Cardiovascular health knowledge of Polish population. Comparison of two National Multicenter Health Surveys WOBASZ and WOBASZ II

pcg.skipToMenu

Cardiovascular health knowledge of Polish population. Comparison of two National Multicenter Health Surveys WOBASZ and WOBASZ II

Show full item record

dc.contributor.author Piwońska, Aleksandra pl
dc.contributor.author Piotrowski, Walerian pl
dc.contributor.author Piwoński, Jerzy pl
dc.contributor.author Kozela, Magdalena [SAP20011970] pl
dc.contributor.author Nadrowski, Paweł pl
dc.contributor.author Bielecki, Wojciech pl
dc.contributor.author Kozakiewicz, Krystyna pl
dc.contributor.author Pająk, Andrzej [SAP20001708] pl
dc.contributor.author Tykarski, Andrzej pl
dc.contributor.author Zdrojewski, Tomasz pl
dc.contributor.author Drygas, Wojciech pl
dc.date.accessioned 2020-01-17T09:16:27Z
dc.date.available 2020-01-17T09:16:27Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 0022-9032 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/140556
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Cardiovascular health knowledge of Polish population. Comparison of two National Multicenter Health Surveys WOBASZ and WOBASZ II pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 711-719 pl
dc.description.volume 75 pl
dc.description.number 7 pl
dc.description.points 15 pl
dc.identifier.doi 10.5603/KP.a2017.0070 pl
dc.identifier.eissn 1897-4279 pl
dc.title.journal Kardiologia Polska = Polish Heart Journal pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu : Instytut Zdrowia Publicznego pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.cm.id 82154
dc.cm.date 2020-01-07
.pointsMNiSW [2017 A]: 15


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa