Jagiellonian University Repository

Polish forum for prevention guidelines on smoking : update 2017

pcg.skipToMenu

Polish forum for prevention guidelines on smoking : update 2017

Show full item record

dc.contributor.author Jankowski, Piotr [SAP20002500] pl
dc.contributor.author Kawecka-Jaszcz, Kalina [SAP20000857] pl
dc.contributor.author Kopeć, Grzegorz [SAP20010762] pl
dc.contributor.author Podolec, Jakub [SAP20002392] pl
dc.contributor.author Pająk, Andrzej [SAP20001708] pl
dc.contributor.author Sarnecka, Agnieszka [USOS52875] pl
dc.contributor.author Zdrojewski, Tomasz pl
dc.contributor.author Czarnecka, Danuta [SAP20000867] pl
dc.contributor.author Małecki, Maciej [SAP20001383] pl
dc.contributor.author Nowicka, Grażyna pl
dc.contributor.author Członkowska, Anna pl
dc.contributor.author Niewada, Maciej pl
dc.contributor.author Stańczyk, Jerzy pl
dc.contributor.author Undas, Anetta [SAP20001686] pl
dc.contributor.author Windak, Adam [SAP20001150] pl
dc.contributor.author Cedzyńska, Magdalena pl
dc.contributor.author Zatoński, Witold pl
dc.contributor.author Podolec, Piotr [SAP20000862] pl
dc.date.accessioned 2020-01-17T09:15:35Z
dc.date.available 2020-01-17T09:15:35Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 0022-9032 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/140422
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Polish forum for prevention guidelines on smoking : update 2017 pl
dc.title.alternative Wytyczne Polskiego forum profilaktyki chorób układu krążenia dotyczące palenia tytoniu: aktualizacja 2017 pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 409-411 pl
dc.description.volume 75 pl
dc.description.number 4 pl
dc.description.points 15 pl
dc.identifier.doi 10.5603/KP.2017.0066 pl
dc.identifier.eissn 1897-4279 pl
dc.title.journal Kardiologia Polska = Polish Heart Journal pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Instytut Kardiologii pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Zakład Medycyny Rodzinnej pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Klinika Chorób Metabolicznych pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu : Instytut Zdrowia Publicznego pl
dc.subtype ReviewArticle pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.cm.id 81963
dc.cm.date 2020-01-07
.pointsMNiSW [2017 A]: 15


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa