Jagiellonian University Repository

Hospitalisation length and prognosis in heart failure patients

pcg.skipToMenu

Hospitalisation length and prognosis in heart failure patients

Show full item record

dc.contributor.author Zaprutko, Joanna pl
dc.contributor.author Michalak, Michał pl
dc.contributor.author Nowicka, Anna pl
dc.contributor.author Dankowski, Rafał pl
dc.contributor.author Drożdż, Jarosław pl
dc.contributor.author Ponikowski, Piotr pl
dc.contributor.author Opolski, Grzegorz pl
dc.contributor.author Nessler, Jadwiga [SAP20001210] pl
dc.contributor.author Nowalany-Kozielska, Ewa pl
dc.contributor.author Szyszka, Andrzej pl
dc.date.accessioned 2020-01-17T09:15:35Z
dc.date.available 2020-01-17T09:15:35Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 0022-9032 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/140420
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl *
dc.title Hospitalisation length and prognosis in heart failure patients pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 323-331 pl
dc.description.volume 75 pl
dc.description.number 4 pl
dc.description.points 15 pl
dc.identifier.doi 10.5603/KP.a2016.0183 pl
dc.identifier.eissn 1897-4279 pl
dc.title.journal Kardiologia Polska = Polish Heart Journal pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Instytut Kardiologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.cm.id 81960
dc.cm.date 2020-01-07
.pointsMNiSW [2017 A]: 15


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa