Jagiellonian University Repository

Angiotensin receptor neprilysin inhibitor treatment is safe and potentially efficacious in end-stage hypertrophic cardiomyopathy

pcg.skipToMenu

Angiotensin receptor neprilysin inhibitor treatment is safe and potentially efficacious in end-stage hypertrophic cardiomyopathy

Show full item record

dc.contributor.author Rubiś, Paweł [SAP20012861] pl
dc.contributor.author Wiśniowska-Śmiałek, Sylwia [SAP20016771] pl
dc.contributor.author Holcman, Katarzyna [SAP20017719] pl
dc.contributor.author Leśniak-Sobelga, Agata pl
dc.contributor.author Kostkiewicz, Magdalena [SAP20000858] pl
dc.contributor.author Podolec, Piotr [SAP20000862] pl
dc.date.accessioned 2020-01-17T09:15:33Z
dc.date.available 2020-01-17T09:15:33Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 0032-3772 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/140363
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title Angiotensin receptor neprilysin inhibitor treatment is safe and potentially efficacious in end-stage hypertrophic cardiomyopathy pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 216-218 pl
dc.description.volume 127 pl
dc.description.number 3 pl
dc.description.points 30 pl
dc.identifier.doi 10.20452/pamw.3982 pl
dc.identifier.eissn 1897-9483 pl
dc.title.journal Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej = Polish Archives of Internal Medicine pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Instytut Kardiologii pl
dc.subtype OtherDocuments pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.cm.id 81820
dc.cm.date 2020-01-07


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa