Jagiellonian University Repository

Characteristic features of choroidal tumors in Deep Range Imaging Optical Coherence Tomography

pcg.skipToMenu

Characteristic features of choroidal tumors in Deep Range Imaging Optical Coherence Tomography

Show full item record

dc.contributor.author Romanowska-Dixon, Bożena [SAP20000260] pl
dc.contributor.author Markiewicz, Anna [SAP20001878] pl
dc.contributor.author Jakubowska, Barbara pl
dc.contributor.author Romanowska-Pawliczek, Anna pl
dc.date.accessioned 2020-01-17T09:15:31Z
dc.date.available 2020-01-17T09:15:31Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 0023-2157 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/140306
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title Characteristic features of choroidal tumors in Deep Range Imaging Optical Coherence Tomography pl
dc.title.alternative Cechy charakterystyczne guzów wewnątrzgałkowych w optycznej koherentnej tomografii (DRI-OCT) pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 312-315 pl
dc.identifier.weblink https://www.termedia.pl/Cechy-charakterystyczne-guzow-wewnatrzgalkowych-w-optycznej-koherentnej-tomografii-DRI-OCT-,124,31134,0,0.html pl
dc.description.volume 118 pl
dc.description.number 4 pl
dc.description.points 10 pl
dc.identifier.doi 10.5114/ko.2016.71746 pl
dc.identifier.eissn 2719-3209 pl
dc.title.journal Klinika Oczna = Acta Ophthalmologica Polonica pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej pl
dc.subtype ReviewArticle pl
dc.rights.original CC-BY-NC-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.cm.id 81683
dc.cm.date 2020-01-07
.pointsMNiSW [2016 B]: 10


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa