Jagiellonian University Repository

Prediction of unstable anticoagulation with acenocoumarol versus warfarin in atrial fibrillation

pcg.skipToMenu

Prediction of unstable anticoagulation with acenocoumarol versus warfarin in atrial fibrillation

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa