Jagiellonian University Repository

A Greek tragedy of our time? Institutional and financial dimension of Health Promotion for Older People in Greece

pcg.skipToMenu

A Greek tragedy of our time? Institutional and financial dimension of Health Promotion for Older People in Greece

Show full item record

dc.contributor.author Pavlova, Milena pl
dc.contributor.author Skalkidis, Yannis pl
dc.contributor.author Groot, Wim pl
dc.contributor.author Sowa, Agnieszka pl
dc.contributor.author Golinowska, Stanisława [SAP20001977] pl
dc.date.accessioned 2020-01-17T09:15:27Z
dc.date.available 2020-01-17T09:15:27Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 1731-7398 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/140205
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title A Greek tragedy of our time? Institutional and financial dimension of Health Promotion for Older People in Greece pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 62-68 pl
dc.description.volume 15 pl
dc.description.number 1 pl
dc.description.points 11 pl
dc.identifier.doi 10.4467/20842627OZ.17.007.6233 pl
dc.identifier.eissn 2084-2627 pl
dc.title.journal Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia, Zdrowie Publiczne i Zarządzanie pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu : Instytut Zdrowia Publicznego pl
dc.subtype ReviewArticle pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.cm.id 81486
dc.cm.date 2020-01-07
.pointsMNiSW [2017 B]: 11


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa