Jagiellonian University Repository

Healthy ageing : happy ageing : health Promotion for Older People in Italy

pcg.skipToMenu

Healthy ageing : happy ageing : health Promotion for Older People in Italy

Show full item record

dc.contributor.author Poscia, Andrea pl
dc.contributor.author Falvo, Roberto pl
dc.contributor.author la Milia, Daniele Ignazio pl
dc.contributor.author Collamati, Agnese pl
dc.contributor.author Pelliccia, Francesca pl
dc.contributor.author Kowalska-Bobko, Iwona [SAP20001993] pl
dc.contributor.author Domagała, Alicja [SAP20002585] pl
dc.contributor.author Ricciardi, Walter pl
dc.contributor.author Magnavita, Nicola pl
dc.contributor.author Moscato, Umberto pl
dc.date.accessioned 2020-01-17T09:15:27Z
dc.date.available 2020-01-17T09:15:27Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 1731-7398 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/140203
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Healthy ageing : happy ageing : health Promotion for Older People in Italy pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 34-48 pl
dc.description.volume 15 pl
dc.description.number 1 pl
dc.description.points 11 pl
dc.identifier.doi 10.4467/20842627OZ.17.005.6231 pl
dc.identifier.eissn 2084-2627 pl
dc.title.journal Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia, Zdrowie Publiczne i Zarządzanie pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu : Instytut Zdrowia Publicznego pl
dc.subtype ReviewArticle pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.cm.id 81484
dc.cm.date 2020-01-07
.pointsMNiSW [2017 B]: 11


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa