Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Rejestracja audio i odtwórczość jako twórczość : efekt fonografu

Rejestracja audio i odtwórczość jako twórczość : ...

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Nacher, Anna [SAP11019183] pl
dc.date.accessioned 2014-09-26T15:15:18Z
dc.date.available 2014-09-26T15:15:18Z
dc.date.issued 2012 pl
dc.identifier.issn 1230-4808 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/1401
dc.language pol pl
dc.title Rejestracja audio i odtwórczość jako twórczość : efekt fonografu pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 1-13 pl
dc.identifier.weblink https://nck.pl/upload/archiwum_kw_files/artykuly/nacher.pdf pl
dc.abstract.pl Artykuł stanowi próbę zaprezentowania wczesnych praktyk rejestracji dźwięków do celów badań etnograficznych i antropologicznych. Chociaż fonograf był podstawowym narzędziem umożliwiającym utrwalenie dźwięków, stał się elementem niemal niedostrzegalnym na poziomie dyskursu. Brak świadomości znaczenia mediatyzacji w mechanicznym zapisie dźwięków mógł wynikać z postawy kolekcjonerskiej, przyjmowanej przez pierwszych badaczy – niewiedza ta wpływała zaś niekorzystnie na efekty ich badań. Artykuł opisuje również sam proces zapisu fonograficznego, problemy i dylematy związane z zagadnieniem zapośredniczenia w rejestracji dźwięku oraz wykorzystaniem "medialności" zapisu dźwiękowego o charakterze dokumentu antropologicznego. Sam "efekt fonografu" natomiast, w rozumieniu autorki, oznacza "uwidocznienie szeregu translacji", które składają się na moment odtworzenia nagrania. pl
dc.description.number 1 (72) pl
dc.identifier.eissn 2300-1704 pl
dc.title.journal Kultura Współczesna pl
dc.title.volume Dźwięk, technologia, środowisko pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-01-04 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Sztuk Audiowizualnych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
.pointsMNiSW [2012 B]: 7


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach