Jagiellonian University Repository

Część I : wytyczne postępowania w hemofilii A i B niepowikłanej inhibitorem czynnika VIII i IX (wydanie zaktualizowane)

pcg.skipToMenu

Część I : wytyczne postępowania w hemofilii A i B niepowikłanej inhibitorem czynnika VIII i IX (wydanie zaktualizowane)

Show full item record

dc.contributor.author Windyga, Jerzy pl
dc.contributor.author Chojnowski, Krzysztof pl
dc.contributor.author Klukowska, Anna pl
dc.contributor.author Łętowska, Magdalena pl
dc.contributor.author Mital, Andrzej pl
dc.contributor.author Musiał, Jacek [SAP20000227] pl
dc.contributor.author Peregud-Pogorzelski, Jarosław pl
dc.contributor.author Podolak-Dawidziak, Maria pl
dc.contributor.author Treliński, Jacek pl
dc.contributor.author Undas, Anetta [SAP20001686] pl
dc.contributor.author Urasiński, Tomasz pl
dc.contributor.author Zdziarska, Joanna [SAP20010861] pl
dc.contributor.author Zawilska, Krystyna Maria pl
dc.date.accessioned 2020-01-17T09:15:25Z
dc.date.available 2020-01-17T09:15:25Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 0001-5814 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/140138
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Część I : wytyczne postępowania w hemofilii A i B niepowikłanej inhibitorem czynnika VIII i IX (wydanie zaktualizowane) pl
dc.title.alternative Part I: Guidelines on the management of Haemophilia A and B without factor VIII or IX inhibitors (updated edition) pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 86-114 pl
dc.identifier.weblink https://journals.viamedica.pl/acta_haematologica_polonica/article/view/83714 pl
dc.description.volume 47 pl
dc.description.number 2 pl
dc.description.points 14 pl
dc.identifier.doi 10.1016/j.achaem.2016.04.009 pl
dc.identifier.eissn 2300-7117 pl
dc.title.journal Acta Haematologica Polonica pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2021-05-26 pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Klinika Alergii i Immunologii pl
dc.subtype ReviewArticle pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.cm.id 81410
dc.cm.date 2020-01-07
.pointsMNiSW [2016 B]: 14


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa