Jagiellonian University Repository

Effects of bariatric surgery on cardiovascular risk factors among morbidly obese patients

pcg.skipToMenu

Effects of bariatric surgery on cardiovascular risk factors among morbidly obese patients

Show full item record

dc.contributor.author Major, Piotr [SAP20013363] pl
dc.contributor.author Kowalczuk, Aleksandra pl
dc.contributor.author Wysocki, Michał [SAP20017298] pl
dc.contributor.author Osadnik, Sonia pl
dc.contributor.author Pędziwiatr, Michał [SAP20012491] pl
dc.contributor.author Głuszewska, Anna [SAP20015104] pl
dc.contributor.author Pisarska, Magdalena [SAP20017711] pl
dc.contributor.author Małczak, Piotr [SAP20017943] pl
dc.contributor.author Lasek, Anna [SAP20017208] pl
dc.contributor.author Kisielewski, Michał [USOS65360] pl
dc.contributor.author Budzyński, Andrzej [SAP20001261] pl
dc.date.accessioned 2020-01-17T09:14:25Z
dc.date.available 2020-01-17T09:14:25Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 0032-373X pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/139880
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title Effects of bariatric surgery on cardiovascular risk factors among morbidly obese patients pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 41-49 pl
dc.description.volume 89 pl
dc.description.number 1 pl
dc.description.points 14 pl
dc.identifier.doi 10.5604/01.3001.0009.7176 pl
dc.identifier.eissn 2299-2847 pl
dc.title.journal Polski Przegląd Chirurgiczny pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Klinika Chirurgii Endoskopowej, Metabolicznej oraz Nowotworów Tkanek Miękkich pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Klinika Chorób Wewnętrznych i Geriatrii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.cm.id 81054
dc.cm.date 2020-01-07
.pointsMNiSW [2017 B]: 14


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa