Jagiellonian University Repository

Publication PBN data

pcg.skipToMenu

Effects of bariatric surgery on cardiovascular risk ...Publication affiliation to faculty

author/editor Wydział Lekarski Not affiliated
Major Piotr
Kowalczuk, Aleksandra
Wysocki Michał
Osadnik, Sonia
Pędziwiatr Michał
Głuszewska Anna
Pisarska Magdalena
Małczak Piotr
Lasek Anna
Kisielewski Michał
Budzyński Andrzej

Number of staff employed in faculty in year of publication

author/editor Wydział Lekarski
Major Piotr
Kowalczuk, Aleksandra
Wysocki Michał
Osadnik, Sonia
Pędziwiatr Michał
Głuszewska Anna
Pisarska Magdalena
Małczak Piotr
Lasek Anna
Kisielewski Michał
Budzyński Andrzej

Author's area of expertise

author/editor Wydział Lekarski
Major Piotr
Kowalczuk, Aleksandra
Wysocki Michał
Osadnik, Sonia
Pędziwiatr Michał
Głuszewska Anna
Pisarska Magdalena
Małczak Piotr
Lasek Anna
Kisielewski Michał
Budzyński Andrzej