Jagiellonian University Repository

Uveal melanoma : is a biopsy safe and justified?

pcg.skipToMenu

Uveal melanoma : is a biopsy safe and justified?

Show full item record

dc.contributor.author Bogdali, Anna [SAP20011872] pl
dc.contributor.author Markiewicz, Anna [SAP20001878] pl
dc.contributor.author Kowal, Joanna [SAP20017224] pl
dc.contributor.author Dębicka-Kumela, Magdalena [SAP20011442] pl
dc.contributor.author Romanowska-Dixon, Bożena [SAP20000260] pl
dc.date.accessioned 2020-01-17T09:14:24Z
dc.date.available 2020-01-17T09:14:24Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 0023-2157 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/139873
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title Uveal melanoma : is a biopsy safe and justified? pl
dc.title.alternative Czerniak naczyniówki : czy biopsja jest bezpieczna i uzasadniona? pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 151-154 pl
dc.description.volume 118 pl
dc.description.number 2 pl
dc.description.points 10 pl
dc.identifier.eissn 2719-3209 pl
dc.title.journal Klinika Oczna = Acta Ophthalmologica Polonica pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej pl
dc.subtype ReviewArticle pl
dc.rights.original CC-BY-NC-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.cm.id 81046
dc.cm.date 2020-01-07
.pointsMNiSW [2016 B]: 10


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa