Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Paradoks kolonializmu francuskiego

Paradoks kolonializmu francuskiego

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Polit, Jakub [SAP11015076] pl
dc.date.accessioned 2015-07-25T08:38:10Z
dc.date.available 2015-07-25T08:38:10Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/13980
dc.language pol pl
dc.title Paradoks kolonializmu francuskiego pl
dc.title.alternative A paradox of French colonialism pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 7-8 pl
dc.description.number 59 pl
dc.description.publication 0,23 pl
dc.title.journal Societas Historicorum pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Historyczny : Instytut Historii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach