Jagiellonian University Repository

Od religijności ludowej do religii przeżywanej

Od religijności ludowej do religii przeżywanej

Show full item record

dc.contributor.author Niedźwiedź, Anna [SAP11018158] pl
dc.contributor.editor Fatyga, Barbara pl
dc.contributor.editor Michalski, Ryszard pl
dc.date.accessioned 2015-07-25T06:19:42Z
dc.date.available 2015-07-25T06:19:42Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.isbn 978-83-61493-68-6 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/13973
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode *
dc.title Od religijności ludowej do religii przeżywanej pl
dc.title.alternative From folk religion to lived religion pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Warszawa : Instytut Stosowanych Nauk Społecznych pl
dc.description.physical 327-338 pl
dc.identifier.weblink http://ozkultura.pl/files/kultura_ludowa.pdf pl
dc.description.publication 1 pl
dc.title.container Kultura ludowa : teorie, praktyki, polityki pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2015-04-07 pl
dc.affiliation Wydział Historyczny : Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej pl
dc.subtype Article pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska