Jagiellonian University Repository

Elevated level of some chemokines in plasma of gastric cancer patients

pcg.skipToMenu

Elevated level of some chemokines in plasma of gastric cancer patients

Show full item record

dc.contributor.author Baj-Krzyworzeka, Monika [SAP20002003] pl
dc.contributor.author Węglarczyk, Kazimierz [SAP20008277] pl
dc.contributor.author Baran, Jarosław [SAP20001320] pl
dc.contributor.author Szczepanik, Antoni [SAP20001669] pl
dc.contributor.author Szura, Mirosław [SAP20001657] pl
dc.contributor.author Siedlar, Maciej [SAP20001094] pl
dc.date.accessioned 2020-01-17T09:14:14Z
dc.date.available 2020-01-17T09:14:14Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 1426-3912 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/139586
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title Elevated level of some chemokines in plasma of gastric cancer patients pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 358-362 pl
dc.description.volume 41 pl
dc.description.number 4 pl
dc.description.points 15 pl
dc.identifier.doi 10.5114/ceji.2016.65133 pl
dc.identifier.eissn 1644-4124 pl
dc.title.journal Central-European Journal of Immunology pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Instytut Pediatrii pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Gastroenterologicznej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.cm.id 80394
dc.cm.date 2020-01-07
.pointsMNiSW [2016 A]: 15


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa