Jagiellonian University Repository

HPTLC-profiling of eleutherosides, mechanism of antioxidative action of eleutheroside E1, the PAMPA test with LC/MS detection and the structure-activity relationship

pcg.skipToMenu

HPTLC-profiling of eleutherosides, mechanism of antioxidative action of eleutheroside E1, the PAMPA test with LC/MS detection and the structure-activity relationship

Show full item record

dc.contributor.author Załuski, Daniel [SAP20013607] pl
dc.contributor.author Kuźniewski, Rafał pl
dc.contributor.author Janeczko, Zbigniew [SAP20000699] pl
dc.date.accessioned 2020-01-17T09:12:05Z
dc.date.available 2020-01-17T09:12:05Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 1319-562X pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/139456
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title HPTLC-profiling of eleutherosides, mechanism of antioxidative action of eleutheroside E1, the PAMPA test with LC/MS detection and the structure-activity relationship pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 520-528 pl
dc.description.volume 25 pl
dc.description.number 3 pl
dc.description.points 25 pl
dc.identifier.doi 10.1016/j.sjbs.2016.01.018 pl
dc.identifier.eissn 2213-7106
dc.title.journal Saudi Journal of Biological Sciences = Al-Mi’galaẗ al-Saʹudiyaẗ lī-Ulum al-Hayaẗ pl
dc.affiliation Wydział Farmaceutyczny : Zakład Farmakognozji pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.tmp.cm 80220
.pointsMNiSW [2018 A]: 25


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa