Jagiellonian University Repository

Analysis of gene expression to predict dynamics of future hypertension incidence in type 2 diabetic patients

pcg.skipToMenu

Analysis of gene expression to predict dynamics of future hypertension incidence in type 2 diabetic patients

Show full item record

dc.contributor.author Radkowski, Piotr [SAP20014469] pl
dc.contributor.author Wątor, Gracjan [SAP20010498] pl
dc.contributor.author Skupień, Jan [SAP20014478] pl
dc.contributor.author Bogdali, Anna [SAP20016660] pl
dc.contributor.author Wołkow, Paweł [SAP20001440] pl
dc.date.accessioned 2020-01-17T09:12:03Z
dc.date.available 2020-01-17T09:12:03Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/139416
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/pl/legalcode *
dc.title Analysis of gene expression to predict dynamics of future hypertension incidence in type 2 diabetic patients pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 113-117 pl
dc.description.volume 10 pl
dc.description.number suppl. 7 pl
dc.description.points 5 pl
dc.description.publication 0,59 pl
dc.identifier.doi 10.1186/s12919-016-0015-z pl
dc.identifier.eissn 1753-6561
dc.title.journal BMC Proceedings pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Ośrodek Genomiki Medycznej - OMICRON pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Klinika Chorób Metabolicznych pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Zakład Alergologii Klinicznej i Środowiskowej pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Zakład Farmakologii pl
dc.subtype Article pl
dc.identifier.articleid 64 pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.cm.id 80168
dc.cm.date 2020-01-07


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa