Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dane publikacji dla PBN

Olga TokarczukAfiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Polonistyki nie afiliował
Zarębianka Zofia
Rabizo-Birek, Magdalena
Pocałuń-Dydycz, Magdalena
Bienias, Adam

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Polonistyki
Zarębianka Zofia
Rabizo-Birek, Magdalena
Pocałuń-Dydycz, Magdalena
Bienias, Adam

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Polonistyki
Zarębianka Zofia
Rabizo-Birek, Magdalena
Pocałuń-Dydycz, Magdalena
Bienias, Adam