Jagiellonian University Repository

Expressão de concessão nas línguas espanhola e portuguesa por meio das formas do subjuntivo/conjuntivo : esudo contrastívo

pcg.skipToMenu

Expressão de concessão nas línguas espanhola e portuguesa por meio das formas do subjuntivo/conjuntivo : esudo contrastívo

Show full item record

dc.contributor.author Czopek, Natalia [SAP11019376] pl
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:05:05Z
dc.date.available 2015-07-24T12:05:05Z
dc.date.issued 2012 pl
dc.identifier.isbn 978-83-233-3479-8 pl
dc.identifier.issn 1732-8705 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/13908
dc.language por pl
dc.rights Dozwolony użytek utworów chronionych *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.subject.other indicativo pl
dc.subject.other conjuntivo pl
dc.subject.other subjuntivo pl
dc.title Expressão de concessão nas línguas espanhola e portuguesa por meio das formas do subjuntivo/conjuntivo : esudo contrastívo pl
dc.title.alternative Expression of concession in Spanish and Portuguese languages through subjunctive forms : contrastive study pl
dc.title.alternative Wyrażanie prawdopodobieństwa w językach hiszpańskim i portugalskim za pomocą form trybu subjuntivo/conjuntivo : studium kontrastywne pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 75-89 pl
dc.abstract.pl Celem pracy jest zaproponowanie modelu analizy roli procesu wymiany modalnej form trybów indicativo i conjuntivo/subjuntivo w wyrażaniu przyzwolenia w języku hiszpańskim i portugalskim. Analiza jest przeprowadzona według tego samego schematu, osobno dla obu języków. Przykłady zostały pogrupowane np. zgodnie ze strukturą nierozdzielnych członów o znaczeniu modalnym. W celu przeprowadzenia analizy wykorzystuje się kryteria semantyczne, syntaktyczne i pragmatyczne, a mianowicie podkreśla się rolę stosunku mówiącego do treści wypowiedzi oraz koherencji modalnej pl
dc.abstract.en The principal purpose of the essay is to propose a model of analysis of the modal alternation and the role of the indicative and subjunctive forms in the expression of concession in Spanish and Portuguese. The analysis is made separately for the two languages following analogical schemes. The examples are divided ex. according to the structure of the inseparable groups of a modal significance. The article includes semantic, syntactic and pragmatic criteria of analysis by emphasizing the role of the mental attitude of the speaker and the modal coherence. pl
dc.subject.pl modalność pl
dc.subject.pl przyzwolenie pl
dc.subject.pl tryb czasownikowy pl
dc.subject.pl tryb oznajmiający pl
dc.subject.pl tryb łączący pl
dc.subject.pl tryb orzekający pl
dc.subject.pl język portugalski pl
dc.subject.pl język hiszpański pl
dc.description.volume 12 pl
dc.description.number 1 pl
dc.identifier.doi 10.4467/20843917RC.12.005.0722 pl
dc.identifier.eissn 2084-3917 pl
dc.title.journal Romanica Cracoviensia pl
dc.language.container fre pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2012 B]: 7


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych