Jagiellonian University Repository

Health-related quality-of-life and functional outcomes in short-stem versus standard-stem total hip arthroplasty : an 18-month follow-up cohort study

pcg.skipToMenu

Health-related quality-of-life and functional outcomes in short-stem versus standard-stem total hip arthroplasty : an 18-month follow-up cohort study

Show full item record

dc.contributor.author Henry, Brandon [SAP20017780] pl
dc.contributor.author Wrażeń, Waldemar pl
dc.contributor.author Hynnekleiv, Leif pl
dc.contributor.author Kłosiński, Michał [SAP20008687] pl
dc.contributor.author Pękala, Przemysław [SAP20016834] pl
dc.contributor.author Kucharska, Ewa pl
dc.contributor.author Golec, Edward B. pl
dc.contributor.author Tomaszewski, Krzysztof [SAP20014544] pl
dc.contributor.author Pąchalska, Maria pl
dc.date.accessioned 2020-01-17T09:10:31Z
dc.date.available 2020-01-17T09:10:31Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 1234-1010 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/138875
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Health-related quality-of-life and functional outcomes in short-stem versus standard-stem total hip arthroplasty : an 18-month follow-up cohort study pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 4406-4414 pl
dc.description.volume 22 pl
dc.description.points 15 pl
dc.identifier.doi 10.12659/MSM.900610 pl
dc.identifier.eissn 1643-3750
dc.title.journal Medical Science Monitor pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Zakład Anatomii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.cm.id 79430
dc.cm.date 2020-01-07
.pointsMNiSW [2016 A]: 15


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa