Jagiellonian University Repository

Health-related quality-of-life and functional outcomes in short-stem versus standard-stem total hip arthroplasty : an 18-month follow-up cohort study

pcg.skipToMenu

Health-related quality-of-life and functional outcomes in short-stem versus standard-stem total hip arthroplasty : an 18-month follow-up cohort study

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa