Jagiellonian University Repository

Neuroendocrine neoplasms and somatostatin receptor subtypes expression

pcg.skipToMenu

Neuroendocrine neoplasms and somatostatin receptor subtypes expression

Show full item record

dc.contributor.author Hankus, Jerzy [SAP20016869] pl
dc.contributor.author Tomaszewska, Romana [SAP20000723] pl
dc.date.accessioned 2020-01-17T09:10:24Z
dc.date.available 2020-01-17T09:10:24Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 1506-9680 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/138707
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Neuroendocrine neoplasms and somatostatin receptor subtypes expression pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 111-117 pl
dc.description.volume 19 pl
dc.description.number 2 pl
dc.description.points 12 pl
dc.identifier.doi 10.5603/NMR.2016.0022 pl
dc.identifier.eissn 1644-4345 pl
dc.title.journal Nuclear Medicine Review pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Zakład Patomorfologii Klinicznej i Doświadczalnej pl
dc.subtype ReviewArticle pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.cm.id 79099
dc.cm.date 2020-01-07
.pointsMNiSW [2016 B]: 12


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa